Podmínky adopce

Výňatek z předávacího protokolu podepisovaného u předání každého zvířete novému majiteli…

1 ) Poskytnu trvale osvojenému zvířeti co nejlepší podmínky k životu t.j.:
dostatek lásky a pozornosti
– dostatek vhodné stravy
– dostatek prostoru k volnému pohybu po bytě, domku
– zabezpečím potřebnou hygienu
– dám zvíře pravidelně očkovat proti infekčním chorobám, odčervovat a odblešovat
– v případě potřeby zajistím zvířeti potřebné veterinární ošetření
– zabezpečím zvíře před útěkem, tj. zabezpečím okna, případně balkón tak, aby z nich zvíře nemohlo vyskočit či vypadnout /sítí, mřížemi, pletivem…/
– při umístění zvířete v domě se zahradou a možností výběhu ven zajistím zvíře 3 měsíce po osvojení uvnitř, aby se předešlo možnému útěku.

2) Pokud jsem převzal(a) nekastrované zvíře, dám je ve vhodné době (přibližně ve stáří 1 roku) kastrovat.

3) Umožním původnímu majiteli, Janu Zilvarovi, případnou kontrolu osvojeného zvířete a jsem seznámen s tím, že v případě nesplnění podmínek uvedených v této smlouvě si původní majitel vyhrazuje právo zvíře mi kdykoliv odejmout . O osvojeném zvířeti budu Janu Zilvarovi pravidelně podávat pravdivé zprávy.

4) V případě, že z různých důvodů nebudu moci dále zajišťovat veškerou péči o výše uvedené zvíře, odevzdám je bezodkladně zpět původnímu majiteli. Opuštění zvířete je podle Zákona na ochranu zvířat § 6 trestné.  Původnímu majiteli oznámím bezodkladně  ztrátu nebo úhyn osvojeného zvířete.